Cadernos de Estudos Xerais


N.º 20
Maio de 2021
Xela Arias: Liberdade, subversión, innovación

edición ao coidado de HENRIQUE RABUÑAL

-  Presentación. Henrique Rabuñal
-  Xela Arias: Espiral continua de nós. Ramón Nicolás
-  Firmeza: O firme non está firme. Carmen Blanco
-  "Un século, un día, un minuto, un nada". A primeiras páxina poética de Xela Arias. Manuel Bragado
-  A ambición preciosa. Tigres coma cabalos. Ana Romaní
-  Xela contra a burla negra. Xosé María Álvarez Cáccamo
-  Mácula Branca. Yolanda Castaño
-  A poesía á intemperie. María Xesús Nogueira Pereira
-  Xela Arias, o rock e o instituto Castelao. Marilar Aleixandre
-  Darío a diario. "Eras ti en min". Henrique Rabuñal
-  Xela Arias, traductora.  Alberto Álvarez Lugrís, Ana Luna Alonso, María Reimóndez Meilán
-  8 de agosto de 2003. Antía Otero
N.º 19Marzo de 2020
A xeración "Nós". No centenario da revista

Victorino Pérez

A xeración "Nós" ou o grupo "Nós". As Irmandades da Fala e o Seminario de Estudos Galegos. As revistas "Nós" e "Logos". A desfeita coa guerra civil.
-  A xeración "Nós", a mais senlleira das xeneracións galegas.
-  As Irmandades da Fala (1916-1931) alicerce de "Nós", e o xornal "A Nosa Terra" (1916-1936), voceiro político e social.
-  O Seminario de Estudos Galegos, espazo para o traballo científico (1923-1936)
-  Nós. Boletín mensual da cultura galega. Órgao da Sociedade Galega de Pubricaciós Nós". (O nome, os responsables e os colaboradores, o ideario, Lógos. Boletín Católico mensual (1931-1936) e a desfeita coa guerra civil.
-  Os grandes persoeiros da xeración "Nós": Castelao, Otero Pedrayo, Risco e Cuevillas, Ramón Cabanillas, Losada Diéguez e Antón Vilar Ponte.
-  Ramón Cabanillas (1876-1959), Antón Losada Diéguez (1884-1929), Antón Vilar Ponte (1881-1936), Florentino Cuevillas (1886-1958), Ramón Otero Pedrayo (1888-1976), Vicente Risco (1884-1963) e Castelao (1186-1950).
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF
N.º 18.  Febreiro 2020 

Emilio Rodríguez Portabales

-  Participación da Coral de Ruada na homenaxe dos Coros Galegos a "Azorín" en Vigo (1930). 
-  Antón Noriega Varela e a Coral de Ruada.
-  Epílogo. O espírito de Galicia na súa música. (Conferencia pronunciada por Ramón Suárez Picallo no Centro Lucense de Bos Aires o 19 de xullo de 1959) 
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF

N.º 17.  Xaneiro 2020  
Ricardo Carvalho Calero... por fim!

-  Apresentaçon
-  O promotor de A nosa cinzaXavier Alcalá
-  Don Ricardo Carvalho Calero na Academia. Xose Luis Axeitos
-  Carvalho Calero e Fernando Cadaval. Unha dilatada convivència.  Xoán Costa
-  Carvalho Calero, o sabio polígrafo. Miguel Anxo Fernán Vello
-  O compromiso galeguista de Carvalho Calero e a fidelidade aos seu postulados lingüisticos. Xosé Ramón Freixeiro Mato.
-  Ricardo Carvalho Calero: onte e hoxe. María Pilar García Negro.
-  Vivências com Dom Ricardo Carvalho Calero. María do Carmo Henríquez Salido.
-  Carvalho Calero e Suárez Picallo. José Martinho Montero Santalha.
-  (De) santiago, Ferreira, do Vale... . José Ma. Monterroso Devesa.
-  Ricardo Carvalho Calero. Camilo Nogueira.
-  Carvalho Calero entre Rosalía e Castelao.  Henrique Rabuñal.
-  O nacionalismo de Ricardo Carvalho Calero.  Francisco Rodríguez.
-  Ricardo Carvalho Calero: breve disquisiçom antroponímica.  José Luis Rodríguez.
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF

N.º 16.  Outubro 2019 

Xosé Díaz Arias de Castro

-  Día das Artes Galegas 2019. Luis Seoane. Manuel Quintana Martelo.
-  Significado de Luis Seoane no contexto da cultura galega do século XX. Xosé Díaz Arias de Castro ⏬⏬⏬ Ver en PDF

N.º 15.  Maio 2019 
.
Clodio González Pérez

-  "Antón, o da aldea". Notas biográficas de Antonio Fraguas. Clodio González Pérez (Museo do Pobo Galego -  Real Academia Galega).
-  Loureiro, Listanco e "Mama Antonia": O nacemento e a nenez.
-  Pontevedra: O Instituto, Antón Losada Diéguez e Castelao.
-  Santiago: A Universidade e o Seminario de Estudos Galegos.
-  A Estrada: O Instituto e a guerra civil.
-  Os anos do medo. A Real Academia Galega e o "P. Sarmiento" de Estudios Gallegos.
-  Unha bafarada de liberdade: O instituto de Lugo.
-  Compostela: O Mueso do Pobo Galego e o Consello da Cultura Galega.
-  Adeus ao ilustre "aldeán deLoureiro de Cotobade : O seu legado humano e intelectual.
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF

N.º 14.  Marzo 2019 
.
Dr. José Martínez-Romero Gandós

Luis Seoane. Merecida homenaxe aun artista creador: pintura, murais, deseños, teoría da arte, edición, caricaturas e debuxosDr. José Martínez-Romero Gandós.
-  Un achegamento a súa biografía.
-  A importante obra muralística de Luís Seoane.
-  Seoane escultor?.
-  Unha faceta artística especial: As capas de libros.
-  A obra cartelística: Arte nas rúas, exposicións ou nos comercios.
-  A obra pictórica.
-  As acuarelas: Última exposición na Coruña.
-  Homenaxe final.
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF

N.º 13.  Decembro 2018 
.
Manuel González Prieto

-  Una carta de la condesa.  
-  A procesión cívica.  
-  A comitiva.  
-  A cerimonia.  
-  E comeza a velada.  
-  Coroas de flores.  
-  O banquete.  
-  Adhesións.  
N.º 12.  Maio 2018 
.
Xesús Torres Regueiro

-  Ourense nos inicios.  -  O irmán José.  -  O irmán Toliño.  -  O curmán presidente.  -  Colaboración na prensa en galego.  -  A poeta laureada.  -  Pontevedra, un segundo fogar.  -  A obra poética.  -  A crítica coetánea.  -  A crítica posterior.  -  O amigo Pérez Luguín.  -  Curros e Filomena.  -  Filomena e Sofía Casanova.  -  Filomena e Rosalía.  -  O feminismo de Filomena.  -  O repouso de Moruxo.  -  A morte e o enterro de Filomena.  -  Velada homenaxe.

 ⏬⏬⏬ Ver en PDF

N.º 11  Novembro 2017 
José-Mª Monterroso Devesa
-  Apresentaçom.  
-  Nos 90 anos da sua partida da Corunha. Julio J. Casal e Galiza. Introduçom
-  Julio J. Casal: Entorno familiar.
-  Julio J. Casal na Corunha. 
-  Julio J. Casal en Montevidéu.
-  Julio J. Casal depois.
-  Cartas, poemas, textos galegos...
-  5 poemas de Julio J. Casal.
-  Julio J. Casal. Arbol.
-  Reconhecimentos / Bibliografía / Hemeroteca mínima / Julio J. Casal: Fotobiografía / 
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF

N.º 10  Xuño 2017 

Luis Pérez Rodríguez

-  1.  Como nacen os seis poemas galegos de Federico García Lorca.  
-  2.  Federico García Lorca e os amigos galegos.
-  3.  A importancia dos seis poemas galegos.
-  4.  A autoría dos poemas. 
-  Os seis poemas galegos: Madrigal â cibdá de Santiago / Romaxe de nosa Señora da Barca / Cántiga do neno da tenda / Noiturnio do adoescente morto / Canzón de cuna para Rosalía de Castro morta / Danza da lúa en Santiago
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF

N.º 9  Abril 2017 

Carlos Nuevo Cal - Analía Alvarez González

-  Introdución.  
Maruja Mallo, artista universal (1921-1936). Carlos Nuevo Cal
-  Introito.  -  Dos anos inciáticos á Escola de Belas Artes: Relación con Salvador Dalí.  -  Amizade con Concha Méndez.   A relación inicial con Alberti.   -  O éxito na exposición da revista de occidente (1928) e reconciliación amorosa. (O realismo máxico: Verbenas e estampas /  Cloacas e campanarios / O cine como foco de interese común)  -  Da destrución á construción: Joaquín Torres García.  
Primeiras estratexias no exilio de Maruja Mallo. Analía Alvarez González
-  Martes de entroido fronte a Buenos Aires.   -  Un lugar en Buenos Aires.   -  O traballo na grande cidade.   -  Os mares de Maruja Mallo.  -  Non todo era verbena.  -  O exilio. Unha forma de vivir.
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF

N.º 8Setembro 2016 

José-Mª Monterroso Devesa
-  Introduçom.  
-  A pós-guerra (1936-1953)
-  O exilio interior.  
-  Ramón Villar Ponte. Umha achega doméstica.  
-  Breve resenha biocronológica.  
 As familias Villar Ponte e Chao Maciñeira.  
-  Media dúzia de pinceladas.  
-  Villar ou Vilar?.  
-  Ramón Villar Ponte, esse desconhecido?.  
-  A póst-guerra em Viveiro.  
-  A póst-guerra na Corunha.  
-  A Academia Galega. As tertúlias  
-  O filho que lle seguiu os passos.
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF


N.º 7Maio 2016 

-  Manuel María no instituto de Sada. Cris Asensio  
-  Manuel María e O Facho. José-Mª Monterroso Devesa
 - Manuel María dende Sada. Alfonso Blanco Torrado  
-  A orixe, principio de orixinalidade e universalidade en Manuel MaríaFelipe-Senén  
-  O Manuel María pedagóxico. Iago Santalla  
 Manuel María na lembranza vivaMaría Pilar García Negro (Universidade da Coruña)  
-  O Manuel María da Terra CháBaldomero Iglesias Dobarrio. Mero 
-  No pasamento de Manuel María. Xoán Xosé Fernández Abella  
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF


N.º 6Abril 2016 

-  Alborada das Mulleres Galegas para Luisa Viqueira Landa. Ana Miranda Paz Deputada no Parlamento Europeo  
-  Homenaxe a Luisa Viqueira. Camilo Nogueira
 - Beiras fala de Luisa Viqueira.  
-  Luisa Viqueira una vida entre la Lagoa e Ouces. Manuel Rodríguez Viqueira
-  18 de abril de 2015. Galería de imaxes.  
N.º 5Xaneiro 2016 

-  Verbas de admiración e gratitude para o crego Espiña. Xabier Blanco Vilar 
-  Memoria agradecida de Don Manuel Espiña Gamallo. Comunidade Cristiá do Home Novo
 - Deus, Galicia e p "Tribunal de Orden Público".Manuel Rivas
-  D. Manuel Espiña, un cura do noso tempo Luis Pérez
-  Pequena oración. Poema a Manuel EspiñaManuel Rivas
-  'In Memoriam' de D. Manuel Espiña. Felipe Senén
Trazos na memoria: Manuel Espiña. Rubén Aramburu
-  Lembranza de Manuel Espiña. Luz Pozo Garza
-  Manuel Espiña Gamallo, in memoriam. Celso Alcaina
-  Manuel Espiña e o "Outeiro de San Xusto", unha verba libre. Victorino Pérez Prieto
- Espiña:O profeta no outeiro. Andrés Torres Queiruga
O meu Manuel Espiña Gamallo: esse home de vários mundos. José-Mª Monterroso Devesa 

N.º 4. Xuño 2015 

 Introdución
-  Reseña biográfica de Moncho Valcarce. Ramón Muñiz
Moncho, cura atípico, militante, profeta e místico cristián. Victorino Pérez Prieto.
-  Experiencia relixiosa, espiritualidade e mística en Moncho Valcarce.
A misión prebiteral e o compromiso político de Moncho Valcarce. Gumersindo Campaña
-  1. A vivencia da misión presbiteral de Moncho Valcarce
-  2. Seguimento de Xesús e compromiso político
- Intervención de Elvira Souto no cemiterio de San Amaro, 31-01-2015.
Publicacións referidas a Moncho Valcarce.
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF
N.º 3. Novembro 2014 

Manuel González Prieto - Ricardo Axeitos Valiño


 Impresións de Emilia Pardo Bazán sobre a primeira guerra mundial
-  Pequena antoloxía de artigos de Emilia Pardo Bazán 

 ⏬⏬⏬ Ver en PDFN.º 2.  Setembro 2014 

Texto de Luis Pérez Rodríguez


 De Galicia a Chiloé. Chile a la vista de E. Blanco-Amor
N.º 1Maio 2014 

-  Introdución.  
O verme i a estrelaEsperanza Mariño Davila
Xosé María Díaz Castro e a poesía relixiosa en galegoVictorino Pérez Prieto
-  1.  A unión fonda entre expresión poética e esperiencia relixiosa.  
-  2.  A longa ringleira de poetas galegos que fixeron poesía relixiosa.  
 3.  Xosé María Díaz Castro.  
-  O poema de Díaz Castro que naceu en Sada.  Alfonso Blanco Torrado
-  Longa rua de mar.  
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF

Ningún comentario:

Publicar un comentario